Jožef MUHOVIČ, O minevanju in trajanju – dela na papirju

31. 1. do 25. 2. 2024, Galerija DLUL, Breg 22, Lj.

Jožef Muhovič se bo predstavil s serijo originalnih del na papirju, ki so nastala po prebiranju
pesniške zbirke Milana Dekleve. Tematika Muhovičevih umetniških del je vedno bogata z
ikonografsko imažerijo. V delih izpostavlja zapleten svet človekovih notranjih stanj, povezan
z vprašanji minljivosti, spomina, iskanja identitete ter z vprašanjem odnosa med materijo in
nematerijo, duhom in umom. Dela tematizirajo »minevanje in trajanje« v naših življenjih in
tudi v življenju na razstavi predstavljenih del.

Jožef Muhovič se je rodil 22. decembra 1954 v kraju Sv. Lenart pri Gornjem Gradu. Po maturi
je študiral slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani (1973–1977). Na
isti ustanovi je opravil tudi postdiplomski študij slikarstva (1977–1980) in umetniške grafike
(1979–1981). Paralelno je vpisal študij filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Magistriral je leta 1981, doktoriral pa leta 1986 s tezo s področja estetike.
Med letoma 1993 in 1996 se je v okviru postdoktorske raziskovalne štipendije fondacije
Alexandra von Humboldta strokovno izpopolnjeval na Otto-von-Guericke-Universität v
Magdeburgu (Institut für Philosophie; Fakultät für Informatik, Bildwissenshaftliches
Kolloquium), na Freie Universität v Berlinu (Institut für Philosophie, Fachrichtung
Hermeneutik) in na Universität der Künste v Berlinu (Institut für Kunstwissenschaft und
bildnerische Erziehung). Od leta 1983 do 2023 je bil zaposlen na Akademiji za likovno
umetnost Univerze v Ljubljani. Najprej kot asistent (1983-86), nato kot docent (1987-1993),
izredni (1993-1998) in redni profesor za likovno teorijo (1998-2023) Od februarja leta 2023 je
v pokoju.
Za izrednega člana SAZU je bil izvoljen 1. junija 2017.

Morda vam bo všeč tudi...