Magija umetnosti

Magija umetnosti

 

Aleksander Bassin

PROTAGONISTI SLOVENSKE SODOBNE UMETNOSTI 1968–2013

Razstava, ki je lani spomladi gostovala na povabilo uprave v znanem italijanskem razstavišču Villi Manin (Codroipo), zdaj pa se v neokrnjenem obsegu predstavlja še v dunajskem Künstlerhausu, zajema v zgodovinski liniji izbrani pregled umetniških del slovenskih slikarjev, kiparjev in fotografov, ki so še sooblikovali kulturo enega od nacionalnih prostorov nekdanje skupne države Jugoslavije, in to specifiko modernistične prakse v sedmem in osmem desetletju preteklega stoletja, tako kot posamezniki in kot skupinski pojavi: ekspresivna nova figuralika ter neokonstruktivisti.

Vstop v postmodernizem konec osmega desetletja in odprto deveto desetletje zaznamujeta v slovenski umetnosti retroavantgarda in izrazito individualizirana avtorska poetika, ki prevlada v novem, likovno izjemno bogatem prostoru samostojne slovenske države preteklih dvajsetih let.

Pokroviteljstvo nad razstavo je sprejel predsednik države Borut Pahor, za kar se mu v imenu vseh izbranih umetnikov še posebej zahvaljujem.

Do odprtja na Dunaju je prišlo tako zaradi odmevnosti v Italiji kot tudi zaradi neposrednega povabila dr. Petra Zawrela, poslovnega vodje, in ob podpori Michaela Pilza, predsednika omenjene dunajske ustanove.

Sam sem se kot dolgoletni spremljevalec likovnega dogajanja tako v slovenskem prostoru kot tudi v prostorih nekdanje skupne države odločil za prikaz tako imenovane zgodovinske razvojne linije, ki je nastopila v vsesplošno znanem, nemirnem letu (tudi v umetnosti) 1968, obeleženem na poseben ustvarjalni način.

Izbrani umetniki, katerih dela izvirajo iz nacionalnih, avtorskih in zasebnih zbirk, so slikarji (53), kiparji (18), grafiki (6) in fotografi (19); njihovim delom, ki so na razstavi razvrščena večinoma po svojih uvodnih in zrelih nastopih v posameznih desetletjih, se priključuje še »razstava v razstavi« pod imenom Krajina kot tematska preokupacija v slovenskem slikarstvu in fotografiji. Ta razstava predstavlja slovenski, zelo prepričljiv specifikum, s svojima precedensom in tematsko kontinuiteto zlasti od nastopa velike slovenske impresionistične četverice – Riharda Jakopiča, Ivana Groharja, Matije Jame in Mateja Sternena – na začetku preteklega stoletja. Ni slučaj, da je bila okolica starodavnega srednjeveškega mesta Škofje Loke že tedaj slovenski Barbizon in da je prav tam tudi izvor imen in del poznejših slikarjev, ki so protagonisti te razstave v razstavi, in sicer tudi v sedemdesetih letih.

Za naklonjenost pri izposoji vsem razstavljavcem in lastnikom umetniških del, ki jih še posebej omenjamo, za posebno podporo, ki jo je temu razstavnemu projektu izkazala finančna skupina Hypo Alpe-Adria-Bank, in za velikodušno pokroviteljstvo zavarovalni družbi Generali zavarovalnica, d. d., Ljubljana, dolgujem v imenu prireditelja Društva likovnih umetnikov Ljubljane največjo zahvalo.

Naj se ob koncu še posebej zahvalim, ministrici za kulturo Republike Slovenije mag. Julijani Mlakar Bizjak, veleposlaniku Republike Avstrije v Sloveniji dr. Clemensu Koji in vodji Slovenskega kulturno-informacijskega centra (SKICA) Ani Novak za njihove pozdravne nagovore.

Posebej cenim oba uvodna razmisleka o zasnovi razstave prof. Wolfganga J. Bandiona z avstrijske strani in generalnega sekretarja Mednarodne zveze likovnih kritikov AICA Braneta Koviča.

Brez finančne podpore Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in zavzetosti Barbare Koželj Podlogar, vodje Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, donatorjev in sponzorjev iz različnih gospodarskih družb, ki spoštujejo slovensko kulturo, in sicer poslovno sodelujejo tako z avstrijskim kot s slovenskim prostorom, tega razstavnega projekta ne bi bilo mogoče uresničiti. Zato je posebna zahvala za iniciativo namenjena tudi dr. Clemensu Koji.

Vsem omenjenim izrekam v imenu nosilca razstavnega projekta Društva likovnih umetnikov Ljubljana v sodelovanju z Društvom umetnostnih kritikov – s Slovensko sekcijo AICA in z društvom za organizacijo, izvedbo in promocijo kulturnih projektov VISART ter z mojim osebnim najvišjo zahvalo.

Aleksander Bassin, muzejski svetnik

 

APOLLONIO ZVEST, NOVINC FRANC, GATNIK KOSTJA, KOMEL SILVESTER, GVARDJANČIČ HERMAN, IUCUNDUS BARD, JESIH BORIS, KIRBIŠ DUŠAN, ŠALAMUN ANDRAŽ, HAFNER JANEZ, BIZJAK PRIMOŽ, BERNARD EMERIK, ŠUŠTAR MARUŠA, KRESE BINE, KAPUS SREGEJ, GREGORIČ TOMAŽ, KOŠTRUN PETER, DVORŠAK IVAN, JERAJ ZMAGO, KRAŠOVEC METKA, MESARIČ FRANC, ŽIVKOVIČ ANTONIO, CVETKOVIČ BRANKO, STURM BREDA, KOBAL ALEKSIJ, VRABIČ SAŠO, ŠTRUKELJ MIHA, LOGAR LOJZE, MARIJA (MIŠA) PENGOV, KALAŠ BOGOSLAV, BERKO, MESARIČ FRANC, USENIK MILENA, SLAVEC DARKO, GORINŠEK JOSIP, VREZEC ŽARKO, BENSA BOJAN, HUZJAN ZDENKO, MARUŠIČ ŽIVKO, IRWIN, STJEPIĆ VLADO, GORENEC BOJAN, ZAPLATIL BORIS, GUMILAR MARJAN, KOVAČIČ MARKO, PRANČIČ IVO, FIŠER DUŠAN, PALČIČ KLAVDIJ, ČERVEK SANDI, GNAMUŠ GUSTAV, ŠUŠNIK TUGO, ZLOKARNIK MOJCA, MARSIČ CVETO, RIMELE OTO, PLOTAJS SICOE SILVESTER, KARIŽ ŽIGA, JUREČIČ VEGA BOŠTJAN, ŽIDO ZDENKAJ,JAKŠE MARKO,GALIČ ŠTEFAN, MRŠNIK IVO,VECCHIET FRANKO, STANČIČ ZORA, ZAKRAJŠEK LEON, FRELIH ČRTOMIR, PINTEE TIHOMIR, KERBLER STOJAN, ŽNIDAŠIČ JOCO, STOJKO TONE, GABERŠČIK BORIS, DK, BERTOK GORAN, CIBIC JASMINA, PETRIČ EVA, BERLOT URŠULA, PIVK HERMAN, VLACHY JANEZ, BOLJKA JANEZ, LAPAJNE TONE, HRVACKI DRAGO, JEJČIČ DANILO, TRŠAR DUŠAN, DEMŠAR TONE, ČADEŽ DRAGICA, POČIVAVŠEK MATJAŽ, NEMEC NJEGOVAN, VODOPIVEC LUJO, SMERDU MOJCA, BEGIĆ MIRSAD, BRDAR JAKOV, DEMŠAR POLONA, KRACIJA DAMIJAN, PUTRIH TOBIAS

 

Aleksander Bassin

 

Otvoritev:
 • Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
 • Visart
 • Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu

 

  • Generali zavarovalnica d.d.
  • BTC d.d.
  • Helios Domžale d.o.o.
  • Strabag d.o.o.
  • Riko d.o.o.
  • KB 1909
  • Količevo karton, d.o.o.
  • NLB d.d.
  • Atelje Galerija, Slavojka Akrapovič
  • Gorenje d.o.o
  • Banka Sparkasse d.d.
  • Lumar IG d.o.o.
  • Krka d.d.
  • Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.
  • Studio Černe d.o.o.

 

Morda vam bo všeč tudi...