MLADI KURATOR, MLADI UMETNIK: PRE/LOM, Ana Pucelj in Urša Prek, 8.8. – 19.8.2018

Razstava z naslovom Pre/lom odstira vpogled v opus mlade akademske slikarke Urše Prek, ki s svojimi deli nagovarja k razmisleku o klasičnem konceptu slike in njeni sporočilnosti v današnjem času. Umetnica je s prevpraševanjem pomena in obstoja slike, umetniškemu delu odvzela neposredno vsebino in ga postavila na točko preloma med estetiko in nedefinirano, kaotično podobo slikarstva. Slikovna zgradba umetniških del temelji na združevanju nasprotujočih si podob, ki ustvarjajo dinamiko, hkrati pa tvorijo trdnost in harmonijo. S sintezo geometrijskih in organskih form se ustvarja dvoboj med kaosom in redom, čemur se pogosto priključuje tudi element naključja.  Gradnja slike sledi naravnim zakonitostim, pri čemer se geometrična trdnost sooča z intuitivnimi gestualnimi in nekontroliranimi potezami. Stabilnosti geometrije in labilnosti intuitivne forme slikarka dodaja kričeč kolorit, ki zaradi svoje intenzivnosti povzroča nelagodje in ambivalenco, hkrati pa gledalca izzove in z njimi vzpostavlja dialog. Sočasen obstoj in uravnoteženost kontradikcij ohranja slikarska dela na točki preloma, kjer se nagibajo k trdnemu obstoju, po drugi strani pa se zaradi kaosa in absurdnosti začenjajo drobiti same vase in težijo k dekonstrukciji. Avtorica poskuša sliki odvzeti njeno primarno vlogo, jo pripeljati do uničenja in ji omogočiti, da se začne ponovno sestavljati. Abstraktnim podobam, ki jih zaznamuje repeticija in sabotaža urejenosti, dodaja še njihovo nadgradnjo. Ostre geometrijske oblike, ki pogosto asociirajo na nosilnost in trdnost, umetnica razume kot osnoven element stabilnosti in varnosti. Hkrati pa je ta navidezna trdnost konstrukcije labilna s strani drugih dejavnikov, ki tvorijo občutek človekove varnosti.  Umetnica s svojimi deli napeljuje gledalca na sočasno zaznavanje dveh različnih občutij, ki se neprestano gibljeta in prehajata med konfuznostjo in ravnotežjem.

­­­­­­­­­­­­­—————————————————————————————————————–

Ana Pucelj (1990) je po zaključeni gimnaziji šolanje nadaljevala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer umetnostna zgodovina (enopredmetno). Leta 2014 je diplomirala pod mentorstvom doc. dr. Beti Žerovc in sicer iz oljnega slikarstva v 19. stoletju v cerkvah ribniške župnije. Po dokončani prvi stopnji se je vpisala na magistrski študij, ki je v fazi zaključevanja. Od leta 2016 je zaposlena v Galeriji Miklova hiša, kjer opravlja delo kustosa.

Urša Prek (1993) je mlada umetnica, ki živi in ustvarja v Ljubljani. Po zaključeni  Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo je šolanje nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo. Tekom študija (2014/2015) se je udeležila študijske izmenjave v sklopu Erasmus+ programa na FBAUP (Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto) v Portu na Portugalskem. Leta 2016 je pri prof. Bojanu Gorencu diplomirala s področja slikarstva in se vpisala na magistrski program kjer nadaljuje študij slikarstva pod mentorstvom prof. Žige Kariža. V zadnjem letu je sodelovala na skupinskih razstavah v Ljubljani in drugod, med njimi v galeriji Equrna: Abstrakcija je na robu tvoje cone udobja in v galeriji Alkatraz z naslovom So-delo-vanje. V Velenju je razstavljala tudi v okviru projekta pop-up galerije 7:069, na razstavi z naslovom S01e01.

Morda vam bo všeč tudi...