GORAN MEDJUGORAC Plastik no kokoro 18.6. – 18.7.2016 Galerija VESELOV VRT

GORAN MEDJUGORAC Plastik no kokoro 18.6. – 18.7.2016 Galerija VESELOV VRT

 

Plastik no kokoro je slikarska inštalacija pod modrim nebom v urbanem naravnem okolju, v zeleni galeriji Veselov vrt. Umestitev risbe v vrt kot odprt prostor izpostavljen vremenskim pogojem je izziv za umetnika, ki samo inštalacijo pojmuje kot delo v nastajanju, kjer so zunanji vplivi del procesa oblikovanja. Izbor materiala je prilagojen tem procesom, hkrati pa gre za eksperimentiranje z novimi in nekonvencionalnimi materiali kot so polivinil in permanentni flomastri. Odnos se gradi premišljeno, postavitev se prilagaja specifičnosti prostora in prostor ni zgolj pasivni plašč okoli izolirane risbe, ampak ga avtor vključi kot integralni del. Risba ni fizično in simbolično ločena od zunanjega sveta, v tem primeru naravnega okolja.

 

Slikar Goran Medjugorac razvija področja risbe kot avtonomnega medija. V našem prostoru se je risba kot samostojen medij uveljavila relativno pozno, pred tem pa je igrala podrejeno vlogo kot del pripravljalnega procesa za izvedbo umetniškega dela. Njena družbeno kritična vloga v relaciji z avtonomnostjo medija se je poglobila z zgodovinskimi avantgardami. Risba je neposreden način umetniškega izražanja, hkrati pa je zaradi nosilca, na katerem se pojavlja, tudi eden najbolj subtilnih medijev. Risba je osnovni medij, vendar njena navzočnost lahko presega področje likovnega in jo najdemo tudi v najrazličnejših sferah vsakdanjega življenja. Predstavlja osnovni likovni zapis, oris, osnutek, skico, študijo ali premišljeni načrt in je zelo neposreden medij. V njeni potezi se zrcalijo energija, vitalnost, disciplina in moč zamaha. Medij risbe Goranu Medjugorcu omogoča živost, nezaključenost, odprtost in nadgrajevanje umetniške forme, ki je v lastnem ustvarjalnem svetu ne pojmuje kot zaprt prostor, ampak kot prostor neskončnih načinov in možnosti.

Naslov Plastik no kokoro je izpeljanka iz japonske besede Mizu no kokoro kar pomeni, um kot voda. Umetnik je vodo zamenjal z plastiko kot novim elementom človeštva, ki predstavlja neuničljivost, invazivnost in obstojnost. Plastika je tako simbol v katerega je integrirano glavno gonilo neoliberalističnega sistema, kajti nudi ceneno izdelavo in možnost natančnega prilagajanja lastnosti materialov namenu in to je povzročilo, da je danes plastika nepogrešljiv del človeškega vsakdana. Goran Medjugorac je zavestno izbral plastično podlago, ker mu material nudi na eni strani obstojnost v naravnem okolju na drugi strani pa predstavlja simbol prilagodljivost in vztrajnost kot pomembni lastnosti, katere posameznik potrebuje za preživetje v današnjem družbenem sistemu. Na plastični podlagi je risba koi krapa, ki v japonski kulturi simbolizira moč, moškost, bojevništvo, predanost, doslednosti pri delu in prosperiteto.

»Izprazni svoj um bodi brezobličen kot voda«, je izjavil Bruce Lee tako kot je prilagodljiva voda je tudi plastika ter tudi človeštvo v svojem konformizmu.

 

Gorana Medjugorca  poznamo kot slikarja, ki premišljeno povezuje vsebino in formo. Pri svojem slikanju se poglablja v nadzorovane ustvarjalne in raziskovalne procese ter venomer nadgrajuje tehniko in metodo nastajanja dela. Slikarjev avtorski stil je zapisan prilagojenemu pogledu na svet, tokrat usmerjen v simbolni svet daljnega vzhoda, v katerem prepleta lastno izkustvo in skriva prodorno razmišljanje o širše družbeno kritičnih pogledih na odtujenost sodobne urbane družbe in njenega odnosa do narave.

Jadranka Plut

 

Goran Medjugorac se je rodil leta 1972 v Ljubljani. Leta 1996 je končal Akademijo za Likovno umetnost v Ljubljani in leta 2002 diplomiral pri profesorju Gustavu Gnamušu na smeri slikarstvo. Leta 2011 je končal magisterij iz umetniške produkcije in raziskovanja na Akademiji za Likovno umetnost v Barceloni. Od leta 1994 je vseskozi aktiven doma in v tujini na področju kulture ter je do danes sodeloval pri številnih samostojnih in skupinskih razstavah, performansih ter gledaliških predstavah.

 

Avtor fotografij: Goran Medjugorac

 

 

Morda vam bo všeč tudi...