O društvu

O Društvu likovnih umetnikov Ljubljana

 

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) je društvo v javnem interesu in združuje samozaposlene, zaposlene in upokojene likovne umetnike. Vpis v register Slovenije društva datira v leto 1982. S približno tristo petdesetimi člani je DLUL največja organizacija profesionalnih likovnih ustvarjalcev v Sloveniji. Članstvo pokriva celotno osrednjeslovensko in notranjsko regijo. Vključen je v nacionalno krovno organizacijo Zvezo društev likovnih umetnikov Slovenije (ZDSLU) in številčno predstavlja skoraj njeno polovico. S tem je tudi največji del nekdaj enovite slovenske organizacije.

Društvo se že od nekdaj odmevno vključuje v sodobno likovno produkcijo Ljubljane z reprezentativnimi razstavami in kulturnimi projekti.

Koproducirali in organizirali smo razstave na Ljubljanskem gradu, v Galeriji Kresija, Mestnem atriju, Galeriji Imago Sloveniae, Galeriji Institut Jožef Stefan, Galeriji Vžigalica, Galeriji ZDSLU, na Veselovem vrtu (ZDSLU) in v znanem italijanskem razstavišču Villa Manin. V zadnjih letih razstavni program DLUL obsega 12 do 14 razstav letno, kar nas uvršča v vrh organizatorjev kulturnega dogajanja v Sloveniji. Razstave in projekti so financirani s strani Ministrstva za kulturo in Mestne občine Ljubljana.

DLUL se uspešno vključuje v mednarodno sodelovanje, ki ga uresničujejo njegovi člani z udeležbo na različnih mednarodnih likovnih srečanjih.

Za sprejem novih članov in letni razstavni program skrbi UMETNIŠKI SVET.

Kandidati za članstvo se izkažejo z ustrezno visokošolsko izobrazbo likovne smeri, ter delom in uspešnostjo na področju vizualnih umetnosti. Aktivni član DLUL, ki je poravnal letno članarino društvu, ima možnost prijave na razpis za razstavljanje na skupinskih in samostojnih projektih. V primeru samostojne razstave, ki je sofinancirana s strani MOL ali MK avtor prejme razstavnino, zloženko in strokovno besedilo kritika.

Preostali organi društva so IZVRŠNI ODBOR, ki vodi splošne problematike in delovanje društva, NADZORNI ODBOR, ki pregleduje in nadzoruje poslovanje društva ter ČASTNO RAZSODIŠČE, ki vodi disciplinske postopke.

 

V kolikor vas zanima, da bi v Galeriji DLUL predstavili svoj projekt, nam pišite na: info@dlul-drustvo.si.