Melange Expanded Transformacija resničnosti

V znaku skupnega imenovalca

Deklarativnemu nastopu sestava umetnikov z Dunaja in Műnchna pod prvotnim imenom MELANGE (v műnchenskem White Boxu leta 2012 in v dunajskem Kűnstlerhausu leta 2014) se je v letu  2016 pridružil ljubljanski sestav – šest članic Društva likovnih umetnikov Ljubljana. Pod razširjenim imenom skupnega letošnjega nastopa MELANGE EXPANDED – TRANSFORMACIJA RESNIČNOSTI  najprej na Dunaju, nato v Ljubljani (razstavni prostor DLUL-a na Bregu 22 in Kazemate ljubljanskega Gradu) zagotovo tudi ljubljanski partner razmišlja na podoben način, predvsem o večji, samostojnejši vlogi umetnika, katerega vstop na javno sceno ne bi smel biti odvisen samo od postulata umetnostnega trga, tendenciozne kritike in vplivnih zbiralcev umetnin. Hkrati naj bi se na novo vzpostavljala neodvisna vloga društva tudi v novi slovenski državi, podobno kot je tovrstnemu trendu možno slediti tudi v drugih kulturnih prostorih današnje Evrope, se pravi na eni strani neodvisno od represivnih meril liberalnega kapitalizma, na drugi pa v priznanju sobivanja različnih segmentov vizualne produkcije – od relevantnih klasičnih do tako imenovanih novih medijev. Spopasti se s krizo v sodobni umetnosti še ne pomeni tedaj iskati in priznavati kot izhod samo v vseh drugačnih in raznolikih oblikah vizualne produkcije all round, se pravi kar počez, ampak zavestno priznavati med njimi le tiste presežke, ki odpirajo vrata v nove relevantne teme sodobne umetnosti.

Predstavljene so tri kiparke iz generacij, ki so se izšolale še pod vodstvom akademijskih učiteljev kiparstva kot klasičnega, hkrati pa tehnološko zelo inovativnega medija. Saba Skaberne je v tem eksperimentalnem oziru hkrati predana tudi družbeno-političnemu izzivu daljnega avstralskega kontinenta, ki ga je doživljala dobesedno osebno; le-ta se kaže pravzaprav v izrazito čustveni prizadetosti umetnice, ki ji je podrejena tudi njena izrazna naracija. Polona Demšar se tokrat spet vrača h klasičnemu mediju – žgani  glini, v katere formah želi »prisluhniti« zvenu, odmevu svojih zvonastih, kroglastih, votlastih simbolov zemlje. Kajti Demšarjevi je bila elementarna telesnost vedno pomenljiv ustvarjalni vzgib. Magija prozornega, nematerialnega prostora, ki ga oblikuje Paola Korošec, se zdi, da ji omogoča odprto pot, kot neka vrste podstat za vstop starodavnih izlitih kovin, na primer svinca; pri tem se abstraktna magija zavestno umika in daje prednost figurativnemu izraznemu videnju.

Kiparski trojici se priključuje ustvarjalka prostorsko-svetlobnega objekta (light- boxa), ki si ga brez  prevladujočega  fotografskega medija ne moremo predstavljati. Eva Petrič znova dokazuje, da je sposobna ta medij podrediti svojemu videnju, katerega temeljno izhodišče je lastna ženska pojavnost v svoji spontano zaigrani mitični vznesenosti.

In na koncu še dve slikarki. Maša Gala se v svoji mladostni zagnanosti krepko zaveda vdora novih medijev v svoj, sicer prej barvito čustveni kot pa racionalno izgrajeni svet. Važno je, da ga uspeva omejiti  in prevzeti ali povzeti vse tiste novodobne mrežaste strukturne premike, ki ji omogočajo soustvarjati novo izraznost slikarkine postmoderne platforme. Taja Ivančič se po izraziti modernistični figurativni praksi predaja novi, čustveno izredno razgreti, a hkrati abstrahirani barvni poeziji. V le-tej pa še vedno latentno tli nemirna želja, da zadrži elementaren figurativni vzgib.

Aleksander Bassin

EVA PETRIČ (1983, Kranj) Diplomirala na Univerzi Webster na Dunaju, 2005, magistrirala na Transart Institute Berlin in na Univerzi Donau v Kremsu, 2010. / Diplom an der Webster Universität Wien, 2005, Master am Transart Institut Berlin und Donau-Universität Krems, 2010. / Graduated from Webster University Vienna, 2005, MFA from Transart Institute Berlin and Donau University Krems, 2010.

www.evapetric.com

eva.petric@hotmail.com

MAŠA GALA (1985, Kranj) Diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani 2010. / Diplom an der Akademie der bildenden Künste in Ljubljana, 2010. / Graduated from the Academy of Fine Arts in Ljubljana, 2010.

www.masagala.eu

art@masagala.eu, gala.masha@gmail.com

 PAOLA KOROŠEC (1969, Ljubljana) Diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani 1993. / Diplom an der Akademie der bildenden Künste in Ljubljana, 1993. / Graduated from the Academy of Fine Arts in Ljubljana, 1993.

paola.korosec@gmail.com

POLONA DEMŠAR (1979, Ljubljana) Diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani 2003, magistrirala prav tam, 2007. / Diplom an der Akademie der bildenden Künste in Ljubljana, 2003, Master am selben Ort, 2007. / Graduated from the Academy of Fine Arts in Ljubljana, 2003, MFA in 2007.

www.polonademsar.si

polonademsar1@gmail.com

SABA SKABERNE (1962, Ljubljana) Diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani 1986. / Diplom an der Akademie der bildenden Künste in Ljubljana, 1986. / Graduated from the Academy of Fine Arts in Ljubljana, 1986.

www.sabaskaberne.blogspot.com

saba.skaberne@gmail.com

Morda vam bo všeč tudi...