Razpis za nagradi in priznanje Ivane Kobilca 2020

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrade Ivane Kobilca, ki ga je 8. oktobra 2020 sprejel Umetniški svet DLUL in potrdil IO DLUL, objavlja

Razpis za nagradi in priznanje Ivane Kobilca v letu 2020

  • Nagrado Ivane Kobilca za aktualno produkcijo lahko prejmejo ustvarjalci, ki so člani DLUL. Podeljuje se za izjemne dosežke ali novosti na področju likovne umetnosti v obdobju zadnjih petih let (lahko jo prejmejo tudi večkrat). Praviloma se podeli ena nagrada.
  • Nagrado Ivane Kobilca za življenjsko delo lahko prejmejo ustvarjalci, ki so člani DLUL in so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko vizualno umetnost ter so starejši od 65 let.

Podeljuje se za izjemen ustvarjalen opus za obdobje najmanj 20 let umetniškega ustvarjanja, ki pomeni odločilni prispevek k slovenski vizualni umetnosti in umetnosti na področju osrednje Slovenije. Posameznik jo lahko prejme le enkrat. Za življenjsko delo se podeli ena nagrada.

  • Priznanje Ivane Kobilca za sopotnike in podpornike likovne in vizualne umetnosti, ki so s svojo dejavnostjo pomembno pripomogli k delovanju in kakovosti področja ter niso člani DLUL. Praviloma se podeli ena nagrada.

Kandidate lahko predlagajo fizične in pravne osebe, vendar največ dva predloga.

Komisija za podelitev nagrad in priznanja bo upoštevala vse predloge, ki bodo vsebovali dokumentacijo in strokovno utemeljitev ter bodo poslani (poštni žig) ali osebno oddani do vključno 12. novembra 2020 na naslov:

DLUL

Breg 22

1000 LJUBLJANA

z oznako »Ne odpiraj – nagrada / priznanje Ivane Kobilca«.

Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, bomo zavrgli. Komisija bo vse nominirance povabila na slavnostno podelitev, ki bo 25. decembra 2020 v Narodni galeriji v Ljubljani.

Mojca Zlokarnik, predsednica IO DLUL

Aleksandra Saška Gruden, predsednica Umetniškega sveta DLUL

Ljubljana, 12. 10. 2020

Morda vam bo všeč tudi...