Razpis za razstave v Galeriji DLUL

Razpis za razstave v Galeriji DLUL

 

Lepo pozdravljeni člani/ce DLUL,

 

ker se leto hitro obrne in bi želeli čim prej pripraviti program razstav, smo nekoliko pohiteli in vam pošiljamo razpis za razstave v prihodnjem letu.

Vabimo vas, če bi želeli svojo produkcijo v letu 2018 predstaviti v Galeriji DLUL na Bregu 22, da izpolnite spodnjo prijavnico in čim bolj nazorno ter podrobno opišete svoj predlog za razstavo.

 

Izpolnjeno prijavnico in slikovni material lahko pošljete na naslov DLUL Breg 22, 1000 Ljubljana ali po e-pošti do 4. 9. 2017;

Umetniški svet DLUL bo poslane prijave obravnaval konec septembra 2017.


Prijavnica za razstavni program v letu 2018 v galeriji DLUL, Breg 22

Podatki o avtorju

Ime,  Priimek avtorja

(ali vodja skupine, če gre za skupino avtorjev)

Rojstni datum

 

izobrazba/šola

 

naslov

 

 

e-naslov

 

področje dela in najpomembnejše razstave ter nagrade

 

 

 

 

 

Podatki o razstavi

Področje predstavitve

(ustrezno označi)

□ slikarstvo

□ kiparstvo

□ multimediji / Novi mediji

□ mladi likovni ustvarjalci

□ življenjsko delo / Perspektivna razstava

□ ilustratorstvo

□ keramika

Naslov razstavnega projekta

 

 

Opis razstavnega projekta

(po potrebi dodajte kot prilogo)

Kdaj bi želeli razstavljati

 

 

□ zimski termin

□ poletni termin

□ jesenski termin

 

Spodaj podpisani avtor izjavljam, da imam do Društva likovnih umetnikov Ljubljana poravnane vse obveznosti. Prav tako izjavljam, da bom takoj po razstavi prevzel razstavljena dela, saj se zavedam, da DLUL nima pogojev za njihovo  hrambo in zato zanje po razstavi ne bo prevzel odgovornosti hranjenja.

 

Datum _________________                         Podpis avtorja _________________________

 

 

Morda vam bo všeč tudi...